DEZVOLTĂRI SUSTENABILE

Amplasament: Constanța
Stadiu: proiect
An: 2017

Strategie de dezvoltare a peisajului agricol al Mării Negre.
Analizând problemele zonei, este propusă o integrare a peisajului din planul secund al Mării Negre (cel agricol), utilizând principiile permaculturii la scară macroteritorială într-un traseu turistic gastronomic, complementar traseului turistic al peisajului costier.
Astfel, este ilustrată o propunere de dezvoltare sustenabilă detaliată pe tronsonul Constanța-Albești.
În ceea ce privește mobilitatea, este propusă deschiderea accesibilității navale și explorarea secvențelor peisajului productiv, de agrement și sălbatic.
Propunerea ilustrează tratarea diferitelor probleme prin practici agricole agro-forestiere, prin promovarea energiilor regenerabile și, mai ales, prin crearea zonelor de protecție fitosanitară și a zonelor de decontaminare pentru malurile de lac și zone umede. În detaliu este exemplificat planul de amenajare al localității Albești.