SPAȚIU PUBLIC

Amplasament: Bolintin Vale, Giurgiu
Stadiu: proiect
Suprafață: 1040.95mp
An: 2017

„Plantați parcuri spațioase în orașele voastre și deschideți-le porțile larg ca diminețile tuturor oamenilor“
- Andrew Jackson Downing -

Verde pentru oraș: un prim proiect dintr-o suită de spații verzi integrate în sistemul verde al orașului. S-a propus un nou spațiu verde cu funcțiuni de relaxare, contemplare, socializare și reper la nivel zonal. Integrat în zona centrală, spațiul va fi corelat cu un viitor tronson pietonal cu spații verzi și culturale aferente.
De asemenea, se propune refuncționalizarea zonei prin mutarea parcării de la o stradă importantă și aglomerată, respectiv Str. Republicii, pe strada laterală, respectiv Str. Agricultori.
Propunerea vizează extinderea spațiului verde amenajat prin realizarea unui scuar aferent zonei rezidențiale, dar și o continuitate a spațiului verde de legătură cu zona parcului amenajat, situat în vecinătate, cu scopul integrării tuturor suprafețelor verzi într-un sistem verde coerent al orașului.
Acesta este un deziderat aflat în relație directă și cu cerințele Convenției Europene a Peisajului semnată la Florența, în 20 octombrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002), prin care se prevede creșterea spațiilor verzi publice amenajate până la 24-26 mp/cap locuitor, România fiind semnatară a acestei Convenții, ratificată prin Legea nr. 451 / 8 iulie 2002, în acord și cu Legea 24/2007 actualizată și republicată, a Spațiilor Verzi.